Blackjack – spelet och dess historia

blackjackBlackjack är ett spel med rötter långt tillbaka i vår historia. I denna artikel ska vi titta lite närmare på detta spel i allmänhet och historian bakom det.

Spelets ursprung

Var spelet först uppstod eller vem som skapade spelet är idag ett mycket debatterat ämne. Det finns flera teorier men ingen av dem har tillräckligt mycket bevis för att kunna sägas vara den mest troliga. Det betyder dock inte att man inte kan säga vissa saker säkert om spelet. Till exempel vet man att det spelades i någon form redan så tidigt som början av 1600-talet.Anledningen till att man vet detta är på grund av den spanska författaren Miguel de Cervantes, mest känd för det klassiska verket Don Quixote. I Cervantes korthistoria Rinconete y Cortadillo få man följa två lurendrejare och spelare som är mycket duktiga på att fuska i ett spel han kallar ventiuna, som är spanska för tjugoett. Spelet beskrivs i tillräcklig detalj för att man kan säga med tillräcklig säkerhet att det är mer eller mindre vårt nuvarande blackjack det talas om. Bland annat sägs det att målet med spelet är att nå 21 utan att gå över och att ett ess kan vara värt 1 eller 11. Detta spel spelades dock med en spansk barajalek som saknar åttor, nior och tior.

Namnet Blackjack

Poker-Black-Jack-Även om man inte kan säga hur länge spelet har funnits vet man att många språk under väldigt tid använde sitt eller sina ord för tjugoett för att beskriva spelet. Den kallades ju som sagt ventiuna på spanska, på franska var det känt som vingt-et-un och engelsktalande personer kallade det för twenty-one.Namnet Blackjack antyder ju dock att det nya namnet kom från ett engelskspråkigt land, och det är just fallet också. Mer specifikt så dök detta namn upp i Amerika. När spelet tjugoett först kom dit var det många som försökte locka spelare till spelet med olika knep. Ett vanligt knep var att erbjuda extra höga utdelningar för specifika kortkombinationer, och en av dessa var ett utbetalning på tio mot ett om spelarens hand bestod av spader ess och en svart knekt, det vill säga antingen spader eller klöver knekt. Eftersom kortet knekt heter ”jack” på engelska började man kalla denna specifika hand för blackjack. Och trots att denna bonusutdelning försvann inom kort hade namnet blackjack blivit synonymt med spelet som helhet och folk började helt enkelt använda det istället för tjugoett.

Det moderna spelet

Medan spelet i sin grund är väldigt likt det man ha lyckats spåra tillbaka i tiden, finns det vissa saker som utvecklats i hur det kan spelas. Tittar man på de regler spelet har idag kan man inte säga säkert hur många av de möjliga handlingar man har som även fanns tidigare i spelets historia, men det är osannolikt att alla dessa fanns. Att kunna dra fler kort och stanna när man än vill har säkert funnits med i spelet sedan det bara kallades tjugoett, men drag som att dubbla och dela kort kan vara en mer modern tappning på spelet.Det finns även olika varianter av spelet där man till exempel endast får utföra en split om man har två lika kort. Normalt sett är ju det något man kan göra så länge korten är värt lika mycket, som en tia och en kung, men i denna variant skulle man endast kunna göra detta om man hade exempelvis två tior eller två kungar. I andra varianter så har man möjlighet att göra inte bara en utan upprepade splitar, så länge korten har samma värde. Det finns även varianter där man endast kan dubbla om ens hands värde faller inom ett specifikt intervall, vilket kan vara till exempel 9-11. Det finns också versioner där man dubbla efter en split.Allt som allt har spelet inte förändras mycket sedan sina tidiga dagar, men man kan ändå se en viss utveckling idag.